utorak, 10. travnja 2012.

Magazin jugoslavenskog stripa

Jedan od magazina koji su mi obilježili osamdesete, svakako je i "Yu strip magazin", i to baš u ovoj fazi nakon 60-og broja, kada je postao "magazin". Do tada je u nazivu imao samo "Yu strip", manji broj strana i lošiji dizajn, te sam ga neredovito pratio.
Prvo šta mi padne na pamet, na spomen ovog magazina, su sjajni stripovi Željka Paheka, Dejana Nenadova, Igora Kordeja, Radovana Devlića, Zorana Janjetova, Ano and Nepa, Baneta Kerca, Darka Perovića, koji je i autor ove ilustracije, sa naslovnice broja 63/64, ali je pogrešno potpisan kao Darko Petrović.
No, bez obzira na magazinski karakter, kad ga danas prolistam, vidim da su dobar dio zauzimali i kojekakvi shitovi, od kojih bi kao ponajveći izdvojio strip "Atlant", Dragana Pavasovića i Miodraga Zistakisa. Momčilo, Momčilo, kako je ovo prošlo?

Nema komentara: