srijeda, 25. srpnja 2012.

Za mir


Kad već nemam ništa novog, evo jednog uratka od prije točno deset godina, nastalog na veoma malom formatu, za vrime druženja sa Barićelom...