utorak, 20. kolovoza 2013.

MSS - Bg

Kadar iz novog dvotabloida, naslovljenog "Kako je vrag odnio šalu", i poslanog na Beogradski međunarodni salon. Čitav će na blogu, biti nakon salona...