petak, 30. prosinca 2011.

Kraljević i prosjak

Portret Miroslava Kraljevića, nastao u Galeriji, kao zagrijavanje za prethodni strip...

Nema komentara: