ponedjeljak, 30. studenoga 2009.

More, more...

Jedna stara ilustracija, objavljena uz tekst Dražena Lalića, u magazinu "More", siječanj 2000-te...

Nema komentara: