ponedjeljak, 26. rujna 2011.

Zarez


"Američki san" slao sam u "Zarez", kad su ovi svojevremeno najavljivali nekakav jednokratni strip dodatak, od kojeg, koliko mi je poznato, nije bilo nikad ništa.
No, u "Zarezu" mi je ipak objavljen ( neznam sad koji broj, jer sam ga posudio, pa ga nikad više nisam vidio, al bilo je to negdi 2001-e ), ovaj prvi "Split at night", na osnovu kojeg je i nastao kasniji kaiš-serijal...
Nisu ga potpisali, pa sam uredniku slao protestna pisma...AV ! AV !

Nema komentara: