petak, 8. travnja 2011.

Indijaneri prihajaju

Kad sam već u prvoj polovici osamdesetih, evo jednog mog apashija iz 1982-e, nastalog pod očitim uticajem avantura poručnika Blueberrya, objavljenih tada u "Spunku"...

Nema komentara: